Velkommen til den ordinære generalforsamling 2021

Tirsdag den 13.april 2021, kl. 15.00

Det glæder os at indbyde selskabets aktionærer til generalforsamling i Audientes A/S, der afholdes tirsdag den 13. april 2021 kl. 15.00. Her på siden finder du indkaldelse med dagsorden, information om tilmelding samt fuldmagts- og brevstemmeblanket.

På grund af Corona-pandemien afholdes generalforsamlingen som en fuldstændig elektronisk generalforsamling, som sikrer, at retningslinjerne for forsamlinger i forbindelse med COVID-19 overholdes. Det betyder, at du ikke kan møde op fysisk, men skal deltage via en IT-applikation.

Oplysninger om proceduren for elektronisk deltagelse, herunder de tekniske krav mv., og øvrige instrukser findes fremsendes pr. e-mail, sammen med et link til IT-applikationen, til de aktionærer og andre deltagere, der har tilmeldt sig den elektroniske generalforsamling.

For at deltage elektronisk er hver aktionær ansvarlig for at sikre, at aktionæren har en mobilenhed, som kan tilgå den relevante app eller en enhed med internetbrowser, og at aktionæren har en tilstrækkelig og fungerende internetadgang på tidspunktet for afholdelse af generalforsamlingen.

Aktionærer, der ønsker at stemme på generalforsamlingens dagsordenspunkter, opfordres til at brevstemme / postal vote eller afgive fuldmagt /proxy vote til bestyrelsen inden generalforsamlingen.

Som aktionær vil det være muligt at deltage i debatten på generalforsamlingen, og selvom generalforsamlingen følges via en IT-applikation, vil der være mulighed for at stille spørgsmål. Aktionærernes spørgsmål og indlæg, som under generalforsamlingen indsendes via en beskedfunktion i applikationen, vil blive besvaret og kommenteret af ledelsen i Audientes A/S under generalforsamlingen.

Link til deltagelse via en IT-applikation vil blive tilsendt senest på dagen for generalforsamlingen, efter man som aktionær har tilmeldt sig via  aktionærportalen / investor portal . Hvis du har tekniske problemer før eller under generalforsamlingen, bedes du straks kontakte Audientes på st@audientes.com

Aktionærer kan forud for generalforsamlingen skriftligt stille spørgsmål til selskabets ledelse om dagsordenspunktet eller om selskabets forhold i øvrigt. Spørgsmål bedes sendt pr. e-mail til st@audientes.com.

Relaterede dokumenter

Indkaldelse, inklusive dagsorden og fuldstændige forslag

Oplysning om det samlede antal aktier og stemmer på datoen for indkaldelsen

Selskabets samlede nominelle aktiekapital udgør DKK 934.901 fordelt på 9.349.010 aktier á DKK 0,10. Hvert aktiebeløb på DKK 0,10 giver én stemme.

Dokumenter der skal fremlægges på generalforsamlingen

Vedtægter

Praktisk information

Registreringsdato, møde- og stemmeret

En aktionærs ret til at deltage i og afgive stemmer på den ordinære generalforsamling fastsættes i forhold til det antal aktier, som aktionæren er noteret for eller har anmeldt til indførelse i ejerbogen på registreringsdatoen. Registreringsdatoen i forhold til den ordinære generalforsamling er den 6. april 2021

Fuldmagt

Aktionærer har mulighed for at give fuldmagt til Audientes bestyrelse til at stemme på aktionærens vegne. Aktionærer kan alternativt lade sig repræsentere på generalforsamlingen ved en fuldmægtig. Fuldmagter kan afgives på én af følgende måder:

  • Elektronisk via aktionærportalen – gå til afsnittet ”Registrering på aktionærportalen” og klik på knappen ”Link til portalen”. Log ind med NemID, hvorefter du under fanen ”Generalforsamling” kan rekvirere en fuldmagt.
  • Skriftligt ved brug af fuldmagtsformular/ proxy vote eller brevstemmeblanket/ postal vote. Blanketten udfyldes, dateres, underskrives og sendes herefter per e-mail til st@audientes.com

Fuldmagter skal fremsendes, så de er modtaget af Audientes, den 9. april 2021

Aktionærer kan enten afgive fuldmagt eller brevstemme men ikke begge dele. Fuldmagter kan – i modsætning til brevstemmer – tilbagekaldes. Tilbagekaldelse af en fuldmagt kan ske til enhver tid.

Brevstemme

Aktionærer har endvidere mulighed for at afgive stemmer pr. brev. Brevstemme kan afgives på én af følgende måder:

  • Elektronisk via aktionærportalen / investor portal – gå til afsnittet ”Registrering”, log ind med NemID eller VP-ID, hvorefter du under fanen Generalforsamling kan brevstemme.
  • Skriftligt ved brug af fuldmagtsformular/ proxy eller brevstemmeblanket/postal vote.  Blanketten udfyldes, dateres og underskrives og sendes herefter per e-mail til st@audientes.com

Aktionærer kan enten give brevstemme eller fuldmagt men ikke begge dele. Brevstemmer kan – i modsætning til fuldmagter – ikke tilbagekaldes. Brevstemmer skal være modtaget af Audientes den 9. april 2021.

Elektronisk generalforsamling

Link til den elektroniske generalforsamling vil blive tilsendt efter man som aktionær har tilmeldt sig via InvestorPortalen / Investor Portal

Hvis du har tekniske problemer før eller under generalforsamlingen, bedes du straks kontakte Audientes Investor Relations på st@audientes.com eller tlf. +45 77 34 16 80

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart